Xref referanser – en kostnadseffektiv og smart metode!

Posted on 28 september 2017 by Hans Jorgen Wang in HR

HR bransjen er i endring – metodene som benyttes for å finne, tiltrekke og ansette, - er i kontinuerlig utvikling.

Realiteten er at konkurransen om de beste talentene i det globalt arbeidsmarked øker. HR må ty til smartere, raskere og mer pålitelige arbeidsmetoder i ansettelsesprosessen. Ved å automatisere referanser vil du få høyere kvalitet, mindre administrasjonen, samt at HR vil oppleve en konsistent rekrutteringsprosess.

Dette har tre hovedfordeler:

24-timers rekruttering

Endring i rekrutteringsmetoden er ikke bare drevet av industrien, men også samfunnets interaktive holdning. Adferdsmønstrene er i endring og dette betyr at kandidater ikke begrenser jobbsøkingen til vanlige arbeidstider.  For å holde tritt med ansettelsesmuligheter, bør organisasjoner identifisere løsninger som gjør at de kan drive rekrutteringsprosessen 24 timer i døgnet.

Xref-data viser at 60% av referansene gjøres utenfor tradisjonelle arbeidstid. 

For internasjonale bedrifter er det kritisk å ha tilgang til løsninger som opererer døgnet rundt, for å takle tidssone barrieren.

Minimerer menneskelig feil

Tradisjonelt benyttes telefonen som et verktøy for å ta referanser. Disse samtalene åpner for feil tolkninger og kan føre til feilaktig rapportering. Kandidater er ofte i flere prosesser samtidig og referanser blir brukt ved flere stillinger. Sjansen for at samtalen blir utført på samme måte er minimal, og tolkninger av svar vil forekomme. 

En automatisert rekrutteringsprosess sikrer at tilbakemeldinger som gis er konsistente, og det gir sammenlignbare data, slik at HR kan ta kvalitative beslutninger.

Reduserer manuelle arbeidsoppgaver 

For rekrutterere er referanser et kritisk element i prosessen. Om det gjelder ansatte i en HR bedrift eller ansatte i et rekrutteringsselskap, er det avgjørende at referansene utføres kvalitetsmessig for en vellykket ansettelse.

Det er mange referanser som skal sjekkes, og dette tar tid. Tradisjonelle prosesser skaper frustrasjon i forhold til tiden det tar. I noen tilfeller fører dette til at en tar snarveier, - da det kan virke lettere å bare "få det gjort". 

Ved å innføre automatisering, sparer HR mye tid ved at de ikke lenger trenger å utføre manuelle arbeidsoppgaver, og kan fokusere på mer strategiske beslutninger, og likevel få kvalitative kandidat rapporter. 

Med tusenvis av referanser tatt via Xref plattformen hver dag, hjelper vi store og små bedrifter å gjennomføre referansesjekker. Det er en kostnadseffektiv og smartere metode for alle som jobber med HR og ansettelser.

I artikkelen En tryggere rekrutteringsprosess så vi på hvor viktig det er å ha en sikker og pålitelig rekrutteringsprosess. Forhåpentligvis har denne artikkelen fremhevet hvor viktig det er å implementere smarte prosesser. Med Xref kan kunder være sikre på at ansettelsesbeslutninger er godt informert via en svært intelligent plattform som kontinuerlig utvikler seg for å møte behovene til kunder på en internasjonal skala.

Xref referanser – en kostnadseffektiv og smart metode!

Ta kontakt med oss om du ønsker en demo:

Hans Jørgen Wang  mob: +4740544870

Christian Blomberg mob: +4795470329

Anne Berit Rendum mob: +4741795222

Mette Luthcke  mob: +4793025500


Finn ut hvordan Xref kan revolusjonere referanseprosessen for din bedrift

Lær mer

Følg blogg

  • Få HR & Tech info
  • Få info om Xref-arrangementer først
  • Last ned gratis innhold

Takk for at du registrerte deg! Sjekk emailen din for de siste oppdateringene fra Xref

Share

What is Xref?

Xref forbedrer ansettelseseffektiviteten med en pålitelig brukervennlig løsning som samler mer data, reduserer trusselen for kandidat svindel og reduserer risikoen for data- og diskrimineringsbrudd, alt i tre enkle trinn.

Få Xref Demo