Tilbake til Blogg

Disruptiv tilnærming til referanseprosessen

Disruptiv referanseprosess

Det er menneskelig å ville unngå store forandringer, fordi det ofte fører til omstillinger og usikkerhet. Derfor er det å holde seg til “status quo” oftest det mest behagelige alternativet. Vi forteller gjerne oss selv at det beste er å fortsette og gjøre det vi allerede gjør, fremfor å implementere noe nytt.

Spørsmålet er om det alltid er det mest verdifulle for bedriften på sikt.

Dagens rekrutteringsprosess

Den tradisjonelle måten å sjekke referanser i dag er gjerne gjennom en telefonsamtale. En muntlig samtale med referanser kan ofte føre til at mange rekrutterere sitter igjen med for vag informasjon om kandidatene. På tross av dette, er det fortsatt en veldig vanlig måte å sjekke referanser.

HR og rekrutterere anerkjenner i dag behovet for en mer presis prosess, men det tas fortsatt lite hensyn til at den tradisjonelle telefonsamtalen ikke dekker behovet man har som rekrutterer.

Alle som skal sjekke referanser burde derfor stille seg følgende spørsmål:

  • Sjekker vi referanser på lik måte hver gang?
  • Er referansen jeg snakker med en kilde til troverdig informasjon?
  • Bruker jeg informasjonen jeg får på en god måte?
  • Hva slags utbytte får jeg av å sjekke referanser? Ender jeg ofte opp med relevant informasjon?

I de fleste tilfeller vil de som sjekker referanser over telefonen svare nei på flere av disse spørsmålene. Manglende prioritet vil føre til dårligere kvalitet.

Sannheten er at å sjekke referanser på en grundig måte er en viktig prosess som ofte blir undervurdert, som dessverre kanskje sees på kun som en formalitet. Det skjer, tross at å sjekke referanser er den eneste muligheten for å få objektiv informasjon og innsikt om kandidaten.

Det er også ofte slik at den som sjekker referansene har lite HR-erfaring, og er den minst erfarne i bedriften. Det kan føre til at større og mindre feil blir begått.

De som er erfarne innen HR og rekruttering forventer at “pynting på CVen” kan forekomme. Mange vet ikke hvor utbredt problemet er, og hvor langt mange kandidater er villige til å gå. Forsøk på denne type juks er noe en mindre erfaren ansatt kan ha vanskeligheter med å oppdage. En person med lite ansettelseserfaring er også mer tilbøyelig til å stille spørsmål av diskriminerende karakter.

Sist men ikke minst er mangel på gode rutiner og standardisering av spørsmål ofte årsaken til at mange bedrifter ikke har gode rutiner rundt referanser. Da går man glipp av informasjon som også kunne vært brukt til senere ansettelsesprosesser.

Eksemplene over viser at det kan bli store konsekvenser hvis feil person får ansvaret for å sjekke referanser.

Nøkkelen er derfor å finne en måte å sjekke referanser på en effektiv måte, i tillegg til at man kan være sikker på at informasjonen som samles inn er korrekt og pålitelig.

Innføring av smartere referanseprosesser

Nye teknologibaserte løsninger som del av ansettelsesprosessen sikrer at bedrifter kan ta smartere valg når de skal rekruttere. Ved å anerkjenne fallgruvene som i dag finnes i tradisjonelle tilnærminger, kan HR fort gjenkjenne fordelene som de nye løsningene tilbyr.

Å implementere nye prosesser tar tid og penger, spesielt når de ansatte skal ha opplæring. Brukervennlige digitale plattformer som Xref tillater at flesteparten av de ansatte i en bedrift kan ha ansvaret for referanser, uansett hvor erfarne de er.

Med Xref blir ansettelsesprosessen ikke bare mer effektiv, man får også tilgang til mer verdifull informasjonen slik at man kan ta mer informerte valg. Plattformen har i tillegg en algoritme som oppdager kandidaters eventuelle forsøk på å oppgi falsk og uriktig informasjon.

Organisasjoner og bedrifter bør strebe etter økt effektivitet i alle ledd, også i prosessene rundt å sjekke referanser. Med Xref får bedrifter en digital plattform for referanser som er operativ allerede innen en halv arbeidsdag.

Finn ut hvordan Xref kan revolusjonere referanseprosessen for din bedrift

Lær mer

Følg blogg

  • Få HR & Tech info
  • Få info om Xref-arrangementer først
  • Last ned gratis innhold

Del

Hva er Xref?

Xref forbedrer ansettelseseffektiviteten med en pålitelig brukervennlig løsning som samler mer data, reduserer trusselen for kandidat svindel og reduserer risikoen for data- og diskrimineringsbrudd, alt i tre enkle trinn.

Prøv Xref Lite