Tilbake til Blogg

Fem tips til en mer effektiv rekrutteringsprosess

Fem tips til en mer effektiv rekrutteringsprosess

Er du sikker på at din virksomhet har en effektiv rekrutteringsprosess? Eller består prosessen av mange tapte anrop, mye papirarbeid og dårlig arbeidsflyt?

Kjenner du deg igjen i dette, er prosessen mest sannsynlig frustrerende for dine ansatte også. Det kan føre til at dere går glipp av de beste kandidatene og talentene som finnes der ute.

Dagens kandidater forventer en rask og effektiv ansettelsesprosess. De er opptatt av å  hele veien være oppdaterte, og forventer raske tilbakemeldinger på om de er aktuelle for stillingen eller ikke.

Å ikke prioritere effektivitet vil derfor påvirke hvor vellykket ansettelsesprosess man får. Her er fem tips til hvordan din virksomhet kan jobbe enda mer effektivt når dere skal ansette:

1. Prioriter kandidatens opplevelse

Ansettelsesprosessen handler først og fremst ikke om arbeidsgiveren. HR og rekrutterere er opptatt av å gjennomgå søknader og CVer, koordinere intervjuer og sjekke referanser.  I alt dette kan det være lett å glemme hvordan kandidaten opplever prosessen.

Underveis i prosessen danner også kandidatene seg sitt bilde og mening om virksomheten. De vil få en fornemmelse av om dette er en arbeidsplass de ønsker å være en del av. Derfor er god kommunikasjon med kandidatene essensielt, og vil kunne forsikre dem at dette er en arbeidsplass der de ønsker å gi alt.

2. Begynn med referanser

Kandidaters referanser gjennomgås som regel på slutten av rekrutteringsprosessen, før eventuelt tilbud oversendes. Har man kommet så langt, har rekruttereren kanskje allerede bestemt seg for hvem som er den mest aktuelle kandidaten, og referanser blir kun et siste steg for å bekrefte dette.

Dersom kandidaten velger å trekke seg i denne avsluttende delen av prosessen, har man kastet bort mye verdifull tid og innsats. Ved å sjekke referanser tidligere i prosessen, er det mulig å sortere ut uegnede kandidatene før man har brukt for mye tid og ressurser.

3. Rekruttere som et team

Å bruke et større team når du skal rekruttere kan være smart av flere årsaker: Det er ofte mer effektivt, i tillegg til at flere synpunkter og meninger kommer til orde.

Beslutninger som påvirker ansettelser bør alltid håndteres av en kvalifisert person. Nåværende ansatte i bedrifter har også ofte gode meninger om hvilke forventninger og egenskaper en nyansatt bør ha. Å engasjere en gruppe mennesker som skal jobbe med den nye personen i fremtiden vil hjelpe rekrutterere å ta bedre avgjørelser.

4. Skreddersy rekrutteringsprosessen

Hver kandidat som søker jobb vil tilpasse søknaden sin til de ulike stillingsutlysningene. Det kan på samme måte være hensiktsmessig for virksomhetene å tilpasse rekrutteringsprosessen, avhengig av stillingene som lyses ut.

Å sende de samme generiske spørsmålene til alle referansene vil for eksempel ikke gi deg innsikten du trenger for å finne den beste kandidaten, hver gang. Derimot bruk av effektive og automatiserte løsninger vil gjøre det enklere å samle inn nyttig og god informasjon om de aktuelle kandidatene. Dette tillater at gode beslutninger tas når nye mennesker skal ansettes.

5. Hold ansettelsesprosessen  så kort som mulig

Skal man ansette til seniorstillinger er det ofte nødvendig med flere intervjurunder. Færre steg i prosessen gjør at kandidatene i større grad opprettholder høy interesse for virksomheten din.

Å redusere manuelle oppgaver gjør at rekrutterere kan bruke mer tid på strategiske oppgaver. Effektive prosesser gjør også ansatte mer motiverte og produktive, som gjør at virksomheten sitter igjen med flere verdifulle ansatte.

Det trenger ikke å være arbeids- og tidkrevende å sikre en trygg rekrutteringsprosess, en god prosess kan implementeres gjennom noen få steg. Arbeidsgivere må selv innse at dette er essensielt å gjennomføre for å skaffe de riktige kandidatene, og sikre virksomhetens fremtidige suksess.

Finn ut hvordan Xref kan revolusjonere referanseprosessen for din bedrift

Lær mer

Følg blogg

  • Få HR & Tech info
  • Få info om Xref-arrangementer først
  • Last ned gratis innhold

Del

Hva er Xref?

Xref forbedrer ansettelseseffektiviteten med en pålitelig brukervennlig løsning som samler mer data, reduserer trusselen for kandidat svindel og reduserer risikoen for data- og diskrimineringsbrudd, alt i tre enkle trinn.

Prøv Xref Lite