Tilbake til Blogg

Guiden til en vellykket referansesjekk

5 steg til verdifulle referanser

Uansett om referanser skal gjennomgås i begynnelsen eller slutten av referanseprosessen, er det viktigste hvordan det gjøres.

Følg disse fem stegene når du sjekker referanser, så kan du være trygg på at du alltid ansetter de beste kandidatene.

Steg en: Undersøk nøye hvem referansen er

Det er essensielt å forstå forholdet mellom kandidaten og referansen slik at du kan være trygg på at referansen gir deg pålitelig og relevant informasjon. Du kan for eksempel spørre referansen hvordan vedkommende kjenner kandidaten og hvor lenge de har kjent hverandre. Det kan være nyttig å spørre om referansens arbeidstittel, og om kandidaten rapporterte direkte til vedkommende under tidligere arbeidsforhold.

Steg to: Identifiser “pynting” på CVen

Det hender alt for ofte at jobbsøkere “pynter” litt på CVen og søknader i en søkeprosess, spesielt i bransjer der det er høy konkurranse blant kandidatene. For å forsikre deg om at all informasjon kandidaten har oppgitt er riktig, bør du stille spørsmål til referansen som:

I hvilken tidsperiode var kandidaten ansatt, og hvilke ansvarsområder hadde vedkommende? Hva var kandidatens tittel, og hvilke arbeidsoppgaver gjorde vedkommende?

Steg tre: Kandidatens egnethet

Kandidater tilpasser ofte jobbsøknadene sine til stillingsutlysningene, noe som fører til at CVen ikke alltid nødvendigvis gjenspeiler deres beste kvalifikasjoner. Det gir heller ikke den beste innsikten i om vedkommende vil være egnet for jobben. En tidligere arbeidsgiver derimot, vil kunne hjelpe deg å svare på dette. Du bør derfor spørre referansen: Hva er kandidatens styrker og svakheter? Hva slags forbedringspotensiale har denne kandidaten?

Steg fire: Gjør et dypdykk i kandidatens tidligere ansettelse 

Det kan være nyttig å undersøke hvorfor kandidaten har valgt å slutte i sin tidligere jobb. Hvor lenge vedkommende var ansatt på den tidligere arbeidsplassen kan si noe om hvordan personen forholder seg til forpliktelser. Ikke minst også hvordan personen forholder seg til å jobbe i en bedrift eller selskap som ikke er en “god match”. Da kan du stille disse spørsmålene til kandidatens tidligere arbeidsgiver: Hvorfor ønsker kandidaten å slutte hos dere? Ville du ansatt personen igjen? Hvis ja, hvorfor? Eller hvorfor ikke?

Steg fem: Har referansen nyttig tilleggsinformasjon? 

Det er viktig å tillate referansen å gjøre sine vurderinger om kandidaten, og gi deg tilleggsinformasjon de mener er relevant. Rekrutterere bør derfor spørre referansen om de kan bli kontaktet på et senere tidspunkt, så man kan stille eventuelle oppfølgingsspørsmål. Man bør få svar på om det er det noe annet referansen vil legge til om kandidatens egnethet, med tanke på den nye stillingen. 

En av de store fordelene ved å ta i bruk referanser på denne måten er innsikten rekruttererne får. Vær nøye med spørsmålene du stiller referansene, og bruk tid til å utforme gode spørreskjemaer. Det vil sikre at du får informasjonen du trenger for å ansette riktig kandidat, hver gang. 

Finn ut hvordan Xref kan revolusjonere referanseprosessen for din bedrift

Lær mer

Følg blogg

  • Få HR & Tech info
  • Få info om Xref-arrangementer først
  • Last ned gratis innhold

Del

Hva er Xref?

Xref forbedrer ansettelseseffektiviteten med en pålitelig brukervennlig løsning som samler mer data, reduserer trusselen for kandidat svindel og reduserer risikoen for data- og diskrimineringsbrudd, alt i tre enkle trinn.

Prøv Xref Lite