Tilbake til Blogg

Hvor mye vet vi egentlig om kandidatene?

Hvor mye vet vi egentlig om kandidatene?

Når man skal ansette er det naturlig å fokusere på de beste egenskapene ved kandidatene som har søkt. En kandidat med en imponerende CV, godt skrevet søknad og felles interesser er gjerne nok for å overbevise en rekrutterer. Jobbsøkere har gjerne brukt mye tid på å formulere CVen sin, så hvor godt kjenner man egentlig en kandidat kun etter et par samtaler?

Tross alt er en vellykket ansettelse basert på mer enn kun kandidatens erfaringer og ferdigheter. Hvordan en ansatt utfører jobben er ikke bare basert på om de fullfører oppgaver og leverer innenfor fristene: en god ansettelse over tid påvirkes også av vedkommendes personlighet, verdier og evne til å passe inn i virksomheten.

Hvilken kandidat passer inn i arbeidsmiljøet?

Å ansette feil kandidat kan være risikabelt for bedriften på flere måter. En feilansettelse kan påvirke arbeidskulturen negativt, og andre ansattes tilfredshet på arbeidsplassen. Ansatte som deler verdisyn med sine kollegaer er mer sannsynlig å være mer produktive, ha høy arbeidstilfredshet og som resultat av dette leverer de gjerne over forventningene.

Det er ikke lett for rekrutterere å forutse om kandidatene faktisk vil passe inn i arbeidsmiljøet før personen er ansatt. Kandidater som søker har gjerne lest seg godt opp på forhånd om bedriften, og vet kanskje hvilke spørsmål de vil bli stilt på et intervju. Dagens kandidater gjør gjerne god research på hvilke svar en arbeidsgiver vil høre, og er generelt godt forberedt til ansettelsesprosessen. Dermed kan deres svar være mer påvirket av hva en rekrutterer vil høre, og ikke nødvendigvis hva kandidaten faktisk mener. 

Kan man lære av søkernes sosiale medier-profiler?

Etterhvert som Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat har vokst og blitt så stor del av hverdagen vår, vil mange rekrutterere begynne rekrutteringsprosessen ved å sjekke kandidaters profiler. Det kan gi et innblikk i personers bakgrunn, interesser og personlighet.

Det er ikke ulovlig å søke opp kandidater på denne måten – men det vil kun gi et subjektivt bilde av hvem personen er. Sosiale medier er ikke en pålitelig kilde til informasjon, og ofte en ineffektiv måte å finne ut om en kandidat er egnet til jobben.

Mange jobbsøkere er klar over at potensielle arbeidsgivere kan søke dem opp på sosiale medier, og vil derfor aktivt fjerne eller redigere innlegg de har publisert. Det kan også være utdatert informasjon på profilene som ikke er representativt for kandidatens nåværende interesser og personlighet.

Hvordan kan vi forbedre tradisjonell referansemetode?

De seneste årene har fremgangsmåtene for å sjekke referanser vist at det er mangel på forståelse for hva gode referanser skal og kan hjelpe rekrutterere med. Det er ofte for mye fokus på at referanser skal verifisere fakta, fremfor at det skal gi ny innsikt om kandidatene. I tillegg er det ingen som liker å ringe ned referanser som ikke svarer, og sitte igjen skuffet over informasjonen man eventuelt klarer å samle. 

En kandidat kan derimot ved hjelp av tidligere arbeidsgiver eller kollega gi legitim innsikt i deres styrker, svakheter og bidrag til virksomheten. Det er dette som virkelig kan gi rekrutterere et objektivt sett med informasjon før de skal ansette.

Rekrutterere tar daglig vanskelige valg i ansettelsesprosesser. Ved å integrere teknologibaserte løsninger i ansettelsesprosessen kan rekrutterere digitalisere prosessen, ta databaserte valg, og være sikker på at fremtidens ansettelser vil passe inn i deres arbeidskultur.


Finn ut hvordan Xref kan revolusjonere referanseprosessen for din bedrift

Lær mer

Følg blogg

  • Få HR & Tech info
  • Få info om Xref-arrangementer først
  • Last ned gratis innhold

Del

Hva er Xref?

Xref forbedrer ansettelseseffektiviteten med en pålitelig brukervennlig løsning som samler mer data, reduserer trusselen for kandidat svindel og reduserer risikoen for data- og diskrimineringsbrudd, alt i tre enkle trinn.

Prøv Xref Lite