Tilbake til Blogg

Hvorfor alle ledd i rekrutteringsprosessen er viktige

Hvorfor alle ledd i rekrutteringsprosessen er viktige

En god ansettelsesprosess består ofte av mange trinn. Det kreves at man tar mange valg, gjør riktige utvelgelser, og gjennomfører flere runder med intervjuer. Deretter sitter man gjerne igjen med en kandidat som er godt egnet, og det eneste som mangler før man kan ansette vedkommende, er å sjekke referansene.

Å sjekke referanser på den tradisjonelle og manuelle måten, over telefonen, kan gjøre at man kanskje tar noen snarveier for å spare tid. Spesielt om man har god kjemi med kandidaten kan det være fristende å ikke sjekke referanser så grundig.

Men, det kan være veldig risikabelt å tenke slik.

Ingen ønsker å være ansvarlig for ansettelsen av feil kandidat. Det kan få negative ringvirkninger for resten av virksomheten, og kan påvirke både arbeidsmiljø og ansatte. 

Selv om både ansatte og virksomheter vet at nyansettelser er risikable, kan manglende prioritering av referansesjekk føre til nettopp dette. 

Vi har utviklet en liste med tips for deg som skal sjekke referanser, slik at siste del av ansettelsesprosessen virkelig blir verdifull. 

1. Vær profesjonell

Referanser bør være basert på fakta og gode relevante spørsmål. Dessverre er ikke dette alltid tilfellet, da samtaler via telefon kan resultere i at man stiller profesjonelle spørsmål om kandidaten, og til og med spørsmål av diskriminerende karakter.

Å stille ledende spørsmål kan også påvirke de svarene du får, og muligens hvem som ansettes. Å stille gjennomtenkte formelle spørsmål vil hjelpe rekrutterere å ta objektive vurderinger om kandidatene, og dermed minske risikoen for en dårlig ansettelse.

2. Vær effektiv

For å finne ut om en kandidat er egnet for jobben og passer inn i arbeidsmiljøet, er det å sjekke referanser svært viktig. Tiden og innsatsen det tar å ringe alle referanser kan skape frustrasjon for rekruttererne, men også for kandidatene og referansene.

Å snakke med referansene over telefonen avhenger av at de har tid til å svare, og ikke minst om de kan gi nyttige tilbakemeldinger. Det kan ta både dager og uker før det faktisk skjer.

Jo lenger tid det tar å sjekke referanser, jo mer utålmodig blir en aktiv jobbsøker. Det kan føre til at de får mindre interesse for virksomheten og stillingen, og de kanskje søker jobb et annet sted.

3. Automatisering gir merverd

For å ansette det neste talentet, som i tillegg passer inn i arbeidsmiljøet, er det avgjørende å sjekke referanser. HR og rekrutterere kan noen ganger være så fokuserte på å få signert kontrakten, at de glemmer å se verdien i å prioritere referansene.

Dette er kritisk ledd i prosessen, og er mer verdifullt hvis virksomheter klarer å ta i bruk automatisering.

Data samles inn på en nøyaktig og konsistent måte, som betyr at informasjonen kan brukes for å gjøre gode ansettelser også i fremtiden. Økt informasjon om kandidatene kan gjøre det lettere å få de nye ansatte på plass i virksomheten, som sparer tid for alle.

Ved å digitalisere hele referanseprosessen får de som skal være referanser fleksibiliteten til å gi sine tilbakemeldinger når det passer dem. Referansene får enkelt tilgang til Xref-plattformen, som er lett å bruke fra mobil, PC og nettbrett.

Effektiviseringen gjør at rekrutterere kan bruke langt mindre tid på å ansette nye mennesker.

Å sjekke referanser på en grundig måte sikrer at de beste kandidatene blir ansatt – det holder ikke alltid “å gjøre slik man alltid har gjort”. For å få verdifull informasjon gjennom referanser må fagfolk omfavne effektive teknologibaserte løsninger, som både gir innsikt og er trygt å bruke for alle involverte.

Finn ut hvordan Xref kan revolusjonere referanseprosessen for din bedrift

Lær mer

Følg blogg

  • Få HR & Tech info
  • Få info om Xref-arrangementer først
  • Last ned gratis innhold

Del

Hva er Xref?

Xref forbedrer ansettelseseffektiviteten med en pålitelig brukervennlig løsning som samler mer data, reduserer trusselen for kandidat svindel og reduserer risikoen for data- og diskrimineringsbrudd, alt i tre enkle trinn.

Prøv Xref Lite