Tilbake til Blogg

IT og HR - Avansert teknologi for smartere ansettelser

Machine Learning and HR - Using Advanced Technology for Smarter Hiring

Døm aldri boken etter omslaget. Du blir tilgitt for å tenke at Xref bare tilbyr en rask og enkel løsning på et stort nisje problem - inkonsekvens og ineffektiv referansekontroll. Men under overflaten, vil du kunne se hva plattformen tilbyr som virkelig gjør oss så stolte - det bringer liv til faktumet at det er mye mer til referanse problemet enn du trodde, og en mye større mulighet for å løse det.

Jo mer vi utvider vår service og jo flere markeder vi tilbyr det til, jo mer lærer vi om mangfoldet av kunnskaper i teamet og de imponerende egenskapene ved plattformen. Måten Xref er konstruert på gjør at vi kan tilpasse og utvikle plattformen til spesifikke markedsbehov, og teamet vårt har erfaring og kunnskap til å implementere disse endringene suksessfullt. 

Uansett, siden lanseringen har det vært en langvarig innsigelse fra potensielle nye kunder, så vel som de som bruker og ellers fornøyd med plattformen, og det er det uteblivende tonefallet. Det har vært et konsekvent tema at de som utfører referanse kontroller gjennom en automatisert plattform, ikke dra nytte av tonefallet de vanligvis ville stolt på.

Likevel, vil vi hevde at tonefall aldri burde bli stolt blindt på for å støtte en ansettelsesbeslutning - den gladeste og mest positive referenten vil ofte vise seg å være den største løgneren! Men vi anerkjenner verdien i å raskt forstå innholdet bak en uttalelse - vi innså at vi bare trengte å finne en teknologisk løsning for å identifisere den.

Xref-plattformen genererer i gjennomsnitt 60 prosent mer informasjon enn du sannsynligvis ville samlet via tradisjonelle referansemetoder. Det er mange ord og mye kunnskap! Men problemet med å øke mengden av informasjon, er tiden det kan ta å lese gjennom og risikoen for feiltolkning, med tanke på at ingen vil lese en setning på nøyaktig samme måte som en annen.

Så vi søkte en måte å gi tonefall en digital oppgradering.

Vi brukte kunstig intelligens (KI) for å analysere måten setninger er konstruert på - fjernet de grunnleggende konjunksjonene, fokuserte på relevansen av svaret på spørsmålet, og sikret at motoren kunne gjenkjenne kommentarer i sammenheng. Vi brukte deretter åtte måneder på å perfeksjonere algoritmen og trente motoren på å produsere en analyse av tekst med omtrent 80 prosent nøyaktighet.
Deretter testet vi spørsmål med virkelige mennesker, og ba dem om å vurdere innholdet av test informasjonen, for så å mate dette tilbake til KI-motoren for å få nøyaktigheten opp mot 100 prosent. I juli lanserte vi Xref denne teknologien på Xref-plattformen, som gir kundene en nedbrytning av innholdet i referansene de mottar - som gir positive, negative og nøytrale vurderinger på et øyeblikk.

Algoritmen jobber bak kulissene, og fjerner antagelser, eliminerer antagelser, tar subjektivitet ut av referanse tolkningen, og sikrer at ingen ansettelsesbeslutninger blir gjort på grunnlag av en feiltolkning.

Vi fant en teknologisk tilnærming som nå kan overvinne en av de vanligste innsigelsene vi møter, og tilby kunder bedre innblikk i referanser for å assistere gode ansettelsesbeslutninger. Xref-plattformen vil fortsette å utvikles, og vi vil fortsette å komme opp med nye måter å sikre at vi oppfyller forventningene og ambisjonene til våre kunder, gamle og nye, ved hjelp av teknologi.

Finn ut hvordan Xref kan revolusjonere referanseprosessen for din bedrift

Lær mer

Følg blogg

  • Få HR & Tech info
  • Få info om Xref-arrangementer først
  • Last ned gratis innhold

Del

Hva er Xref?

Xref forbedrer ansettelseseffektiviteten med en pålitelig brukervennlig løsning som samler mer data, reduserer trusselen for kandidat svindel og reduserer risikoen for data- og diskrimineringsbrudd, alt i tre enkle trinn.

Prøv Xref Lite