Tilbake til Blogg

Risikoen ved å stole på anbefalinger

Risikoen ved å stole på anbefalinger

Det er enkelt å tenke at man bør ansette en kandidat fordi vedkommende har blitt anbefalt. Hvis en kandidat blir anbefalt av sin nåværende arbeidsgiver, er det alltid et positivt tegn for rekruttereren. Kanskje velger man å kalle inn kandidaten til et intervju med en gang, så man slipper å bruke mye tid, penger og ressurser på å finne andre aktuelle kandidater. 

Om kandidaten i tillegg gjør et godt intervju, vil rekruttereren føle at personen kan ansettes, og at jobben er fullført. Den som anbefalte kandidaten får en klapp på skulderen og kanskje en ny god kollega på sin arbeidsplass. 

En vinn-vinn situasjon for alle? Det er dessverre ikke så enkelt.

Utfordringene knyttet til anbefalinger

Tar man beslutninger kun basert på andres anbefalinger, er det ofte basert på subjektiv informasjon. Det være seg opplysninger om kandidatens ferdigheter, erfaring og egnethet for stillingen. Har man ikke en strategisk fremgangsmåte for å unngå dette, risikerer man å ansette feil person. Da utsetter man bedriften for stor risiko.

Å ansette feil kandidat kan ha store konsekvenser for en virksomhet. Ikke bare kan det påvirke bedriftens rykte, men i alvorlige tilfeller kan det påvirke virksomhetens lojale og eksisterende kunder. 

Det er også viktig å forstå hvordan rekrutteringsprosesser kan påvirke det allerede etablerte arbeidsmiljøet. Det er naturlig i flere bransjer at man ønsker å ansette noen som likner på de som allerede er ansatt, som jobber på noenlunde samme måte. Selv om dette kan virke lurt, er det sjeldent den beste løsningen. 

Det er ingen hemmelighet at arbeidsgivere ofte ansetter kandidater som likner de som allerede er ansatt i virksomheten. De som allerede jobber i bedriften vil også trolig anbefale kandidater som tenker og likner dem selv. Derfor kan det være direkte feil at arbeidsgiver lytter til sine ansattes anbefalinger, fordi de sannsynligvis vil mangle viktig objektiv innsikt.

Å la sine ansatte anbefale kandidater vil også naturligvis begrense hvor stort mangfold man får på arbeidsplassen.

Rekruttering gjort riktig

Objektive, presise og konsistente rekrutteringsprosesser sikrer like muligheter blant alle de beste kandidater. Det er en vinn-vinn situasjon for alle parter.

Å bruke en mer objektiv tilnærming i rekrutteringsprosessen vil gi et større spenn i hvilke kandidater man tar opp til vurdering. Bruk av datadrevet informasjon vil hjelpe rekruttererne å gjøre gode valg og ansettelser. Kombinasjonen av dette vil gjøre at man i større grad unngår dårlige ansettelser, og dermed sikrer en trygg fremtid for virksomheten.

Digitale løsninger som hjelper rekrutterere å ta objektive vurderinger og valg, vil sikre at kun de beste kandidatene blir prioritert.

Det er mange utfordringer knyttet til å ansette nye kandidater kun basert på anbefalinger fra andre. Men, ved å være bevisst over utfordringene kan bedrifter erstatte de mindre strategiske prosessene med trygge og robuste løsninger.

Finn ut hvordan Xref kan revolusjonere referanseprosessen for din bedrift

Lær mer

Følg blogg

  • Få HR & Tech info
  • Få info om Xref-arrangementer først
  • Last ned gratis innhold

Del

Hva er Xref?

Xref forbedrer ansettelseseffektiviteten med en pålitelig brukervennlig løsning som samler mer data, reduserer trusselen for kandidat svindel og reduserer risikoen for data- og diskrimineringsbrudd, alt i tre enkle trinn.

Prøv Xref Lite