Tilbake til Blogg

Roboter vil ikke erstatte oss – automatisering skal hjelpe oss

Roboter vil ikke erstatte oss – Automatisering skal hjelpe oss

Det har vært mye diskusjoner om automatisering og hvordan det vil påvirke fremtidens arbeidsplasser. Spesielt hvordan det vil kunne erstatte ansatte, og gjøre menneskene i arbeidsmarkedet overflødige.

Mange tenker ikke på at innovasjon som er arbeidsbesparende ikke er noe nytt. Å finne nye effektive måter å utføre en jobb har alltid vært prioritet – det å maksimere produktivitet og minimere kostnad. Mesteparten av ny teknologi er ikke laget for å erstatte mennesker, men å støtte og hjelpe oss.

Noen bransjer og virksomheter tilpasser seg den nye verden som automatisering åpner for, ved å implementere teknologibaserte løsninger. HR- og rekrutteringsbransjen ligger litt etter, og det tviholdes ofte på gamle analoge arbeidsprosesser.

Å sjekke referanser for eksempel, blir ofte fortsatt gjort via telefon. Det avhenger av at referansen har tid til å svare, og rekruttereren må notere det som sies underveis. Tiden dette tar, i tillegg til hvilke menneskelige feil som kan påvirke resultatene, gjør denne prosessen ineffektiv.

Automatisering er løsningen

Selv om automatisering kan gi et stort konkurransefortrinn for bedrifter, er HR bekymret for om det vil ta over behovet for menneskelig involvering.

Innenfor HR og rekruttering håndteres mye sensitiv informasjon, og dette stiller krav til de ansatte. Automatisering kan ikke erstatte disse menneskene, men heller gi økt spillerom og mer innsikt, som igjen gjør at rekrutterere kan utføre jobben sin på best mulig måte.

Innsikten man får gjennom automatiserte løsninger er fordelaktig også i kunderelasjoner. Avansert teknologi har blitt en del av stort sett alle bransjer, som gjør at kundenes forventninger øker. Rekrutterere kan ikke risikere å levere feil eller upålitelig informasjon.

Kunder vil ha informasjon som er tilgjengelig, oppdatert og som gir dem innsikten de trenger for å ta strategiske valg. Automatiserte løsninger tillater dem å gjøre nettopp dette.

En investering for fremtiden

Rekrutteringsbransjen er moden for forandring, og automatisering vil være drivkraften i dette. Xref har endret totalt på den tradisjonelle måten å sjekke referanser. Vi har erstattet det som tidligere kun ble sett på “som en prosess”, med et raskt, pålitelig og trygt produkt som faktisk gir verdi.

Enhver endringsprosess bør gi merverdi til både ansatte og brukere. Vår digitale plattform er tidsbesparende fordi den både reduserer papirarbeid, og tiden som blir brukt for å få tak i referanser. Rekrutterere kan derfor være mer produktive og gjøre bedre ansettelser.

Xrefs datadrevne tilnærming fjerner flere av utfordringene til rekruttererne, som for eksempel å minimere risikoen for menneskelig svikt. Våre kunder kan være sikre på at når ansettelsesbeslutninger tas, er det ikke på grunnlag av subjektive meninger. Vårt system tillater at det blir tatt korrekte og objektive vurderinger av kandidatene. 

Dataen som samles inn kan også brukes til senere rekrutteringsprosesser, hvis man ønsker å sammenlikne kandidater til liknende stillinger.

Rekrutteringsbransjen er avhengig av endringsvillighet i fremtiden. Bransjen er i stadig utvikling, og det vil fortsette å bety at virksomhetene må være villige til å ta i bruk nye automatiserte løsninger. Plattformer som Xref vil være en støtte på veien mot en ny, og enklere arbeidshverdag. Automatisering vil ikke erstatte rekruttererne, men gjøre dem til en enda mer verdifull del av virksomheten. 


Finn ut hvordan Xref kan revolusjonere referanseprosessen for din bedrift

Lær mer

Følg blogg

  • Få HR & Tech info
  • Få info om Xref-arrangementer først
  • Last ned gratis innhold

Del

Hva er Xref?

Xref forbedrer ansettelseseffektiviteten med en pålitelig brukervennlig løsning som samler mer data, reduserer trusselen for kandidat svindel og reduserer risikoen for data- og diskrimineringsbrudd, alt i tre enkle trinn.

Prøv Xref Lite