Tilbake til Blogg

Ta referanser på alvor

Ta referanser på alvor

Når du skal ansette en du tror er en perfekt kandidat, er det fint å få en bekreftelse på at teorien din stemmer, før du tilbyr jobben. Da er det ingenting mer frustrerende enn å ikke få tak i essensiell informasjon om kandidatens bakgrunn og innsats på tidligere arbeidsplass.

Å sjekke referanser er ment nettopp for å gi deg denne informasjonen, slik at du kan få bekreftet at kandidaten faktisk er egnet. Da får du også vite om vedkommende har de riktige kvalifikasjonene og ikke minst den riktige innstillingen.

Dessverre har det blitt mer og mer vanlig for referanser å gi for generelle tilbakemeldinger, som i praksis bare bekrefter kandidatens navn, stillingstittel og dato for tidligere ansettelse. Slike referanser vil mest sannsynlig resultere i dårlige ansettelser.

Det er når man får grundige og genuine referanser at man også finner ut om kandidater faktisk samarbeider godt med andre, hvordan personen håndterer tidsfrister og om han eller hun er strukturert. Det er få som ønsker denne innsikten etter kontrakter er signert – men uten å sjekke referanser på forhånd kan det fort bli resultatet.

Hvorfor skjer det?

Noen har en misoppfatning om at det er risikofylt å gi referanser om en tidligere ansatt. Det kan for eksempel være fordi de frykter å gi for ærlige tilbakemeldinger som de tror kan slå negativt tilbake på dem selv. Resultatet av dette kan bli at referansene tilbakeholder informasjon som du som rekrutterer burde hatt.

Faktum er at referanser nesten alltid er basert på en persons meninger, og kan bare anses som feilaktige og lovstridige hvis referansene som gis bare er oppspinn.

Noen referanser gir lite informasjon fordi de vil unngå å svare på spørsmål de mener kan være av diskriminerende karakter. Xrefs research gjennomført i et utvalg land har vist mange tilfeller av dette, hvor rekrutterere stiller spørsmål om for eksempel kandidaters sivilstatus og legning.

Selv om det er enkelt å skylde på at referanser ikke gir tilfredsstillende tilbakemeldinger, må rekrutterere også stadig vurdere om sine fremgangsmåter er hensiktsmessige.

Prioriter sikkerhet og effektivitet

Digitale plattformer som Xref gjør referanseprosessen sikrere for både rekrutterere og referanser. Dette fordi vår datadrevne tilnærming fører til at informasjon samles inn og lagres på en trygg måte.

Ved å ta i bruk Xrefs plattform får rekrutterere alltid en skriftlig rapport tilsendt når referansene har svart. De som gjennomgår rapportene kan være helt sikre på at dataen som er innsamlet også er trygt lagret, og at alle referanser har fått tilsendt de samme spørsmålene.

Dessverre er det umulig å unngå at referanser gir for generelle og lite nyttige referanser. Smarte organisasjoner tar tak i dette problemet ved å implementere nye strategier og ta i bruk en plattform for referanser som alle parter kan stole på.

Finn ut hvordan Xref kan revolusjonere referanseprosessen for din bedrift

Lær mer

Følg blogg

  • Få HR & Tech info
  • Få info om Xref-arrangementer først
  • Last ned gratis innhold

Del

Hva er Xref?

Xref forbedrer ansettelseseffektiviteten med en pålitelig brukervennlig løsning som samler mer data, reduserer trusselen for kandidat svindel og reduserer risikoen for data- og diskrimineringsbrudd, alt i tre enkle trinn.

Prøv Xref Lite