Tilbake til Blogg

Tre råd for en vellykket referanseprosess

Tre råd for en vellykket referanseprosess

Sannsynligvis er det ikke lenge siden du har vært gjennom en referanseprosess, enten som arbeidsgiver, jobbsøker eller som referanse. Da kjenner du nok til at det å sjekke referanser kan være både tidkrevende og utfordrende. Ikke minst kan det å slurve føre til at du får unyttig informasjon om kandidatene, og i verste fall kan du ende opp med å ansette feil person.

Dette blogginnlegget gir deg svar på når det er relevant å be om referanser, hvordan det burde gjøres og hvem som burde ha ansvaret.

Hvordan spare tid?

Dagens jobbsøkere har dårlig tid, og referansene er inget unntak. Rekrutterere sliter ofte med å få tak i referansene de skal i løpet av en arbeidsdag, fordi mange ikke har tid til en ikke planlagt telefonsamtale. De referansene man mottar er ofte preget av at den som gir dem har dårlig tid, og informasjonen man får om kandidaten blir ikke så grundig som man skulle ønsket.

Digital referansesjekk tillater referansene å gi sine tilbakemeldinger når det passer for dem. Vår erfaring basert på bruken av plattformen vår, viser at det ofte blir gjennomført utenom tradisjonell arbeidstid, og ofte på bærbare enheter.

Ved å gjøre prosessen digital og nettbasert får den som ansetter som oftest referansene allerede innen et døgn. Det betyr at HR-avdelingen kan bruke tiden på andre viktige ting enn å sitte på telefonen og vente på svar.

Smartere rekruttering krever smartere prosesser

Arbeidsgivere som ikke omfavner digitale løsninger i ansettelsesprosessen kan risikere å bli utdatert i forhold til sine konkurrenter. Det handler om å jobbe smartere, ikke mer.

Det har dessverre blitt mer vanlig for kandidater å “pynte på sannheten” når det gjelder tidligere arbeidserfaring, i rekrutteringsprosesser. En digital rekrutteringsprosess drevet av teknologi gjør det lettere å forhindre dette, i tillegg til at den som ansetter får en innsikt som som ikke er tilgjengelig ved bruk av manuelle prosesser.

Vi opplever ofte at rekrutterere lurer på om informasjonen de samler inn gjennom referansesjekker er genuin, og om den er lagret på en trygg måte med tanke på personvern. Vi i Xref tror nettopp at automatisert referansesjekk gir en bedre dataforståelse, som i tillegg blir lagret og behandlet på en trygg måte for både kandidaten og bedriften.

Telefonbaserte intervjuer gir ofte rekrutterere begrenset informasjon, som heller ikke gir et godt nok grunnlag for en ansettelse. Menneskelige fordommer og inkonsekvens i rekrutteringsprosessen kan ofte gjøre at de som ansetter følger instinktene fremfor innsiktene. 

Som en kontrast til dette er automatisert referansesjekk både sikker og konsistent – både for rekrutterere og kandidater. Plattformen sikrer at ingen spørsmål rekruttererne stiller er av diskriminerende karakter, og referansene lagres ordrett for å lettere unngå mistolkninger. Denne fremgangsmåten gir innsikt og er pålitelig, og tillater rekruttererne å ta databaserte ansettelsesbeslutninger, fremfor å følge magefølelsen. I tillegg er den innsamlede dataen lagret og tilgjengelig for bruk til senere ansettelsesprosesser.

Hvordan fremskaffe genuine referanser?

Når en rekrutterer ringer referansen som kandidaten har oppgitt kan man aldri være helt sikker på at man faktisk når frem til den korrekte referansen.

Selv om en kandidat har gitt informasjonen til sin tidligere sjef, er det ingenting som kan bekrefte at personen man snakker med ikke er kandidatens venn eller kanskje et familiemedlem.

Kandidater kan utnytte denne sårbarheten for å forbedre sine sjanser i en ansettelsesprosess. For å unngå dette må rekrutterere bruke andre moderne fremgangsmåter som sikrer korrekte og genuine referanser.

Xref er en automatisert referanseplattform som ved bruk av ulike algoritmer analyserer data som e-postadresser, IP-adresser, tid, plassering og ulike nettlesere for å eventuelt avdekke slike forsøk på juks i referanseprosessen.

Sikkerheten vår plattform tilbyr gir derfor rekrutterere trygghet i at de ansetter riktig person til jobben, basert på gyldige og korrekte referanser.

Det er viktig at dagens rekrutterere innser hvor mye rekrutteringsprosessen har forandret seg. Å ta den tradisjonelle telefonsamtalen til referansene kan ikke bare føre til lite relevant innsikt om kandidaten, men kan være risikabelt med tanke på uriktige referanser, menneskelig svikt og misforståelser.

Innovativ og teknologibasert referansesjekk gir bedre innsikt, i tillegg til en sikker og trygg prosess som kreves når man skal ansette nye personer.


Finn ut hvordan Xref kan revolusjonere referanseprosessen for din bedrift

Lær mer

Følg blogg

  • Få HR & Tech info
  • Få info om Xref-arrangementer først
  • Last ned gratis innhold

Del

Hva er Xref?

Xref forbedrer ansettelseseffektiviteten med en pålitelig brukervennlig løsning som samler mer data, reduserer trusselen for kandidat svindel og reduserer risikoen for data- og diskrimineringsbrudd, alt i tre enkle trinn.

Prøv Xref Lite