Tilbake til Blogg

Verdien av data i ansettelsesprosessen

Verdien av datainformasjon i ansettelsesprosessen

HR har tradisjonelt hatt tilgang til rikelig med data som kan gi god innsikt når nye mennesker skal ansettes.

Rekrutterere bruker som oftest bare denne data for å undersøke om de oppnår KPIer innenfor økonomi eller produktivitet, og ikke under rekrutteringsprosessen.

Tilgjengelig innsikt før ansettelsen

Forestill deg å på forhånd vite hvordan du skal nå ut til, og få ansatt, den beste kandidaten. Se for deg en prosess der alle ressurser brukes mest mulig effektivt, og hvordan det kan  påvirke virksomheten din positivt.

Ved å bruke innsamlet data på en strategisk måte kan en slik prosess bli realitet. Før nye kandidater skal ansettes bør rekruttererne stille seg følgende spørsmål:

  • Hvilken kanal brukte de beste kandidatene da de søkte?
  • Hvilke stillingsutlysninger førte til at de beste kandidatene søkte og hvorfor?
  • Når på døgnet søkte de mest egnede kandidatene?
  • Hvor i ansettelsesprosessen falt flest kandidater av? Når mistet man eventuelt de beste kandidatene?

Å systematisk sammenlikne og analysere informasjon på denne måten gir rekrutterere forståelsen av et større bilde: Når og hvordan tiltrekke seg de beste kandidatene. Denne evalueringen kan gjøre det enklere å unngå at kandidatene trekker søknaden sin, eller faller av underveis i prosessen.

Utsettelser, forsinkelser og dårlig kommunikasjon er faktorer som kan påvirke kandidatens lyst til å fortsette ansettelsesprosessen med en bedrift. Det kan føre til at kandidater velger å få seg jobb i en annen virksomhet. Å notere seg når og hvor kandidater eventuelt trekker seg fra ansettelsesprosessen, kan hjelpe rekrutterere å vite hvor de må legge ekstra ressurser. Ved hjelp av informasjon som dette kan man gjennomføre konkrete tiltak for å forbedre inntrykket som kandidater har av virksomheten.

Verdien av tredjepartsinformasjon

Å sjekke referanser manuelt øker sjansen for forsinkelser i rekrutteringsprosessen. Det betyr også at risikoen økes for at de beste kandidatene faller av underveis. Å snakke med referanser via telefon gjør ofte at samtalen får et uformelt preg, noe som ikke er fordelaktig når man ønsker å samle verdifull og målbar informasjon.

På den andre siden vil digitaliserte og nettbaserte løsninger for referanser sikre at man bruker et optimalisert spørreskjema. Det tillater rekruttererne å samle inn konsistent og relevant informasjon, slik at de kan ta velinformerte valg. Når tredjepartsinformasjon blir lagret på en trygg og skybasert plattform, kan rekrutterere enkelt sammenligne informasjon, forutse trender og bruke dataen i fremtidige ansettelsesprosesser.

Fordelene ved etterevaluering

Når en ansatt har jobbet sine første uker i virksomheten, kan man bruke vedkommendes inntrykk og opplevelser for å lære hvordan man bør optimalisere fremtidige ansettelser.

For å få til dette bør rekruttererne stille seg følgende spørsmål:

  • Hvor mye opplæring fikk den nye kandidaten, innenfor rollespesifikke oppgaver, bedriftens kulturelle normer, teknisk utstyr, osv?
  • Hva lærte kandidaten mest av i løpet av de første ukene? Hva var mindre viktig?
  • Hvordan ble kandidaten tatt imot av sine nye kollegaer, og hvordan oppleves det kollegiale samholdet i dag?

Om en kandidat velger å forlate arbeidsplassen innen et halvt år etter ansettelse, kan det indikere at man ikke har fokusert nok på disse spørsmålene.

Uansett hvor man er i rekrutteringsprosessen, er det sikkert at det er fordelaktig for virksomheter å samle data, og vite hvordan den kan utnyttes.

Å manuelt samle, lagre og analysere data kan være tidkrevende. Ikke minst kan det være utfordrende på grunn av mengden sensitiv informasjon. Derfor kreves det at HR tilpasser seg, og tar i bruk nye digitale løsninger som sikrer konsistent og pålitelig data. Disse plattformene vil hjelpe rekrutterere å foreta nyttige analyser, og sikre at data lagres på en trygg måte.

Finn ut hvordan Xref kan revolusjonere referanseprosessen for din bedrift

Lær mer

Følg blogg

  • Få HR & Tech info
  • Få info om Xref-arrangementer først
  • Last ned gratis innhold

Del

Hva er Xref?

Xref forbedrer ansettelseseffektiviteten med en pålitelig brukervennlig løsning som samler mer data, reduserer trusselen for kandidat svindel og reduserer risikoen for data- og diskrimineringsbrudd, alt i tre enkle trinn.

Prøv Xref Lite