"Vi använde Xref på en fredag, på måndagen var referenserna färdig"

Fallstudier: Westpac (bank)

Westpac Talent Acquisition Strategy Manager Adam Buxton, berättar om förbättringar i rekryteringsprocessen sedan införandet av Xref. Xref har bidragit till minskat genomsnittstid på referenser, minskade kostnader och processeffektivitet genom automatisering.

 

Resultaten i siffror

22 tim.

Referens processen tar i genomsnitt endast 22 timmar

44%

44% av referenserna är avslutade utanför normal kontorstid

300 ord

Nu innehåller Westpac referens rapporter 300 ord i genomsnitt

Xref lösningen

Westpac började använda Xref 2012 för att centralisera referenskontroller i hela organisationen. Innan införandet av Xref tog processen för mycket av avdelningens tid, vilket resulterade i att referenskontrollerna var en väldigt kostsam aktivitet.

Efter att Westpac började använda Xref, har Adam och hans team upplevt en stor reduktion av tiden det tar att granska referenser, samt förbättring av individuell effektivitet och en total kostnads reduktion i företaget. Xref-lösningen har också gett Westpac ett juridiskt bindande godkännande samt ett samtyckesförfarande, en process som sker innan en person lägger till en referens - ett litet element i processen som ger betydande försäkran. 

Med hjälp av Xref har Westpac: 

  • Dragit nytta av en skräddarsydd service från Xref laget
  • Uppnått signifikant förbättrad individuella effektivitet 
  • Minskat riskerna för referens kontroll av den centrala och automatiserad processen

Läs mer om hur Xref kan göra ditt jobb lättare

Läs mer
Begär en demo